Press Release

Press Release

Den sociala sammanhållningen i Sverige i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en växande mångfald

”Vita arbetarklassbefolkningar i Stockholm” är en del av en forskningsserie som täcker sex städer i Europa. Projektet ”Europas vita arbetarklass” har initierats av Open Society Foundations projekt ”Hemma i Europa”.

Pages