Europese en internationale normen inzake het recht op juridische bijstand

Download Files

Download de 20 paginas tellende document.
225.1 KB pdf
Een samenvatting van de huidige internationale juridische minimumnormen ten aanzien van het recht op juridische bijstand, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ondersteund door de beginselen en normen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de VN-Commissie voor de rechten van de mens, de Beginselen en richtlijnen van de VN inzake toegang tot juridische bijstand in het strafrecht en andere Europese en VN-instanties.