Irányelvek

A Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations – OSF) támogatásainak eredményeként számos produktum keletkezik: jelentések, dokumentumok, kutatási eredmények, adatbázisok, könyvek, filmes vagy televíziós dokumentumfilmek, rádióműsorok (továbbiakban: munkatermékek). Ezeket a munkákat különböző szellemi tulajdonjogok, például a szerzői jog és szabadalom védik. Ezek mellett az OSF saját maga is jelentős mértékben hoz létre és rendel különböző munkatermékeket. Az OSF álláspontja szerint küldetése sikerességét segíti azzal, ha az általa támogatott és létrehozott anyagokat minél szélesebb körben teszi hozzáférhetővé.

Creative Commons licenc

Az OSF irányelve az, hogy mind a saját, mind támogatottjai szellemi produktumai a közösség hasznára váljanak. Ezért az OSF gyakorlatilag valamennyi saját munkájára Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 licencet adott. A licenc feltételei alapján bárki másolatot készíthet az OSF munkatermékeiről és széles körben terjesztheti azokat díjmentesen, ha azokat nem kereskedelmi célokra használja, nem módosítja azok tartalmát, valamint ha feltünteti forrásként a Nyílt Társadalom Alapítványokat, és az OSF honlapjára mutató hivatkozást ad meg.
 
Úgy véljük, az OSF küldetését erősíti, ha a támogatottak munkái is széles körben válnak elérhetővé a közösség számára a megfelelő törvényes keretek között. Ebből a célból az OSF olyan záradékkal egészíti ki az adományozási megállapodásokat, amely alapján a támogatottaknak nyilatkozni kell, hogy engedélyezik-e az OSF-finanszírozással létrehozott összes munkájukhoz való széles körű hozzáférést.
 
Az OSF elismeri, hogy lehetnek olyan körülmények, amikor a támogatott munkatermék korlátozott vagy késleltetett terjesztése, vagy az adatok korlátozott elérése szükséges a támogatottak, más finaszírozók, vizsgálatvezetők vagy a kutatási vizsgálatokban résztvevők törvényes védelméhez. Ilyen helyzetekben az OSF támogatási levele lehetőséget ad a támogatottnak arra, hogy úgy döntsön, nem járul hozzá a munkatermék hasznosítására. Bár az OSF úgy véli, a legtöbb esetben a szellemi tulajdonjogok nem korlátozhatják a támogatottak produktumaihoz való széles körű hozzáférést, a támogatottak szabadon határozhatják meg saját irányelveiket ezekben az ügyekben. Az OSF támogatási döntését nem befolyásolja, hogy a támogatott Creative Commons engedélyt ad-e a saját munkájára.