Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2012. augusztus 15.

Az alábbi feltételek és rendelkezések szabályozzák a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata („ Alapítvány” vagy „OSF”) oldal („az Alapítvány honlapja”, „Oldal” vagy „ez az Oldal”) használatát. Az Oldal meglátogatásával Ön kifejezetten és automatikusan vállalja, hogy betartja ezeket a feltételeket. A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa ezeket a felhasználási feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy az Alapítvány vagy az Alapítvány egyetlen társszervezete (együttesen „Társszervezetek”) sem felelős Önnel vagy harmadik féllel szemben az Oldal vagy az Oldalon keresztül kínált bármilyen szolgáltatás, tartalom, funkció vagy termék módosításáért, felfüggesztéséért vagy beszüntetésért, akár részben, akár egészben. Amennyiben Ön az ilyen változtatások, többek között a jelen Felhasználási feltételek változtatása után továbbra is használja az Oldalt, azzal a változtatások elfogadását jelzi.
 

Anyagok használata ezen az Oldalon

A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata céljaival és küldetésével összhangban az Oldalon közzétett anyagok felhasználása a Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives licenc alapján engedélyezettek a közösség számára azoknak az anyagoknak a kivételével, amelyek az Alapítványon vagy a Nyílt Társadalom Intézeten kívüli harmadik fél szerzői jogára vonatkozó felhívást tartalmaznak. Ez a licenc engedélyezi a felhasználók számára, hogy letöltsék az anyagokat erről az Oldalról (a kifejezetten tiltottak kivételével), és megosszák őket, amennyiben: 
 1. az adott cikket, szakaszt, hanganyagot vagy videóklipet teljes egészében, eredeti formájában adják tovább, és semmilyen módon nem szerkesztik vagy módosítják; 
 2. az összes másolat tartalmazza az eredeti szerző (ha az szerepel) és a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata megnevezését, és hivatkozik a www.opensocietyfoundations.org oldalra, mint az alkotás eredeti forrására; és
 3. a másolatokat kizárólag nem kereskedelmi célokra használják, és díjmentesen terjesztik.
Az előző bekezdésben kifejezetten leírtak kivételével a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata előzetes, írásos engedélye nélkül tilos az Oldal tartalmának másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása, megjelenítése, újraközlése, továbbítása, újbóli megosztása vagy egyéb felhasználása. Ha ilyen engedélyre van szüksége, forduljon hozzánk. A „Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata”, a „Nyílt Társadalom Intézet” név, a forgó logó és az összes kapcsolódó jelzés a Nyílt Társadalom Intézet védjeggyel védett tulajdonát képezi, és semmilyen esetben sem használhatók fel az e honlapon található, hozzájuk tartozó szöveges tartalomtól külön. Az Oldalon található egyetlen kijelentés sem értelmezhető oly módon, hogy az burkoltan, kifejezetten vagy egyéb módon engedélyezi bármelyik OSF kereskedelmi név, védjegy vagy szolgáltatási védjegy használatát, vagy arra jogosultságot ad előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulásunk nélkül. Az Oldalon található, nem az OSF tulajdonába tartozó valamennyi védjegy és szolgáltatási védjegy a megfelelő birtokosok tulajdonát képezi. Az OSF tulajdonába tartozó kereskedelmi nevek, védjegyek és szolgáltatási védjegyek be- vagy be nem jegyzettségüktől függetlenül nem használhatók fel olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a mienk.
 

Joghatóság

Az Oldalt a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata az Egyesült Államokból ellenőrzi és üzemelteti, és nem célja az, hogy az Egyesült Államokon kívül más állam, ország vagy terület törvényeinek vagy joghatóságának vesse alá az Alapítványt. Az OSF nem jelenti ki, és nem garantálja, hogy az Oldal vagy annak bármely része megfelelő vagy használatra rendelkezésre áll az Egyesült Államokon kívül bármely adott joghatóság területén. Azok, akik úgy döntenek, hogy meglátogatják az Oldalt, azt saját elhatározásból és saját kockázatukra teszik, és vállalják a felelősséget az összes helyi törvény, szabály vagy rendelet betartásáért. Ön egyúttal az Egyesült Államok exportellenőrzése alá is esik, és felelősségre vonható az adott ellenőrzések megszegése esetén, beleértve az Egyesült Államok embargóit vagy az exportot korlátozó egyéb szövetségi szabályokat és rendeleteket. Bármikor és saját megítélésünk szerint részben vagy egészben korlátozhatjuk az Oldal elérhetőségét bármilyen személy, földrajzi terület vagy joghatóság felé.
 

Az Oldalon keresztül benyújtott információk

Vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy személyazonosításra alkalmas információkat küld ennek az Oldalnak a használatával, az adott információkra az Egyesült Államok adatvédelmi törvényei és szabványai vonatkoznak. Az Ön által az Oldalon keresztül benyújtott információkat az OSF Adatvédelmi irányelve szabályozza, amely a www.opensocietyfoundations.org/about/policies/privacy (a „Privacy Policy”) oldalon található meg. A jelen Felhasználási feltételek hivatkozás útján az Adatvédelmi irányelv feltételeit és kondíciót is tartalmazzák. Ön kijelenti és garantálja, hogy minden olyan információ, amit az Oldal használatával kapcsolatban megad, valós, pontos és teljes, illetve az marad mindenkor, és rendszeresen kezeli és frissíti ezeket az információkat. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ön által megadott bármely információ hamis, pontatlan, kétértelmű vagy hiányos, megszüntethetjük az Ön részére az Oldal és/vagy bármelyik szolgáltatás használatát. Mindemellett az OSF-nek és a Társszerveteteknek nincs befolyásuk azon károkra, amelyek az Ön által a saját profilján, a fórumon vagy az Oldal bármely részén keresztül megadott információk harmadik fél általi használatából (beleértve a korlátozás nélküli újraközlést) vagy helytelen használatából erednek, illetve nem vonhatók felelősségre ezen károkért. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen, személyazonosításra alkalmas vagy egyéb információt közzétesz az Oldalon, azt a saját kockázatára teszi.
 

Viselkedési szabályzat

Az Oldal használata közben köteles betartani az összes vonatkozó törvényt, szabályt és rendeletet. Emellett elvárjuk, hogy az Oldal használói tiszteletben tartsák mások jogait és méltóságát. Ön azzal a feltétellel használja az Oldalt, hogy betartja az alábbi viselkedési szabályzatot. 
 
Tilos közzétenni, továbbítani vagy egyéb módon elérhetővé tenni az Oldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban bármilyen dolgot, amely 
(a) fenyegető, zaklató, megalázó, gyűlöletkeltő vagy megfélemlítő; 
(b) becsületsértő; 
(c) csaló vagy tiltott; 
(d) obszcén, illetlen, pornográf vagy egyéb okok miatt kifogásolható; vagy 
(e) szerzői joggal,védjeggyel, üzleti titokkal, közlési joggal vagy egyéb rendelkezési joggal védett, és erre az adott jog tulajdonosa nem adott kifejezett, előzetes hozzájárulást. 
 
Tilos továbbá közzétenni: 
 • olyan anyagot, amely büntető- vagy polgárjogi felelősségre vonással járhat; amely bűncselekménynek minősülő viselkedésre bujtat; vagy törvénytelen tevékenységekre vagy olyan tevékenységekre bujtat, mint az „adatfeltörés”, „védelemfeltörés” vagy „hálózatok feltörése”, illetve ilyenekre vonatkozóan ad útmutatást;
 • bármilyen vírust, férget, trójai vírust, időbombát, kémprogramot vagy egyéb olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot, ami ártalmas vagy invazív, vagy alkalmas arra, azt a célt szolgálja, hogy károsítsa vagy eltérítse valamely hardver, szoftver vagy berendezés működését, illetve figyelemmel kövesse annak használatát;
 • kéretlen vagy nem engedélyezett reklám-, hirdetési anyagot, levélszemetet, spam-et, lánclevelet, piramisrendszert vagy befektetési lehetőséget vagy bármely más jellegű felhívást.
Tilos ezen felül csaló vagy törvénytelen célra használni az Oldalt, úgymint: rágalmazás, zaklatás, megfigyelés, fenyegetés vagy mások törvényes jogainak megsértése, beleértve többek között mások magánélettel kapcsolatos jogait vagy közlési jogait. 
 
Tilos az
 • Oldal más felhasználóira vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információ összeszedésére vagy gyűjtésére használni az Oldalt;
 • megszemélyesíteni bárkit vagy bármilyen szervet, beleértve többek között az OSF és a Társszervezetek bármely képviselőjét;
 • hamisan nyilatkozni vagy egyéb módon félrevezetően nyilatkozni bármely személyhez vagy szervhez fűződő viszonyáról az Oldallal kapcsolatban; vagy kijelenteni vagy arra utalni, hogy támogatunk bármely, Ön által tett nyilatkozatot;
 • akadályozni vagy zavarni az Oldal, illetve az Oldal elérhetőségének biztosításához használt szerverek vagy hálózatok működését; megszegni az adott hálózatokra vonatkozó követelményeket, eljárásokat, irányelveket vagy előírásokat;
 • korlátozni vagy akadályozni bárkit az Oldal használatában (beleértve többek között az Oldal bármely részének feltörését vagy olvashatatlanná tételét);
 • árucikkek vagy szolgáltatások reklámozására, illetve eladásának vagy megvásárlásának felkínálására használni az Oldalt az Alapítvány kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulása nélkül;
 • reprodukálni, sokszorosítani, másolni, eladni, viszonteladni vagy egyéb módon hasznosítani kereskedelmi célokra az Oldal bármely részét, felhasználását vagy elérését;
 • módosítani, átalakítani, lefordítani, visszafejteni, szét- vagy megbontani az Oldal bármely részét;
 • eltávolítani bármilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb tulajdonosi jogokra vonatkozó felhívást az Oldalról vagy az Oldalról származó anyagokból;
 • szerkeszteni az Oldal bármely részéről vagy arról tükörmásolatot készíteni az OSF kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulása nélkül;
 • adatbázist létrehozni az oldal tartalmának módszeres letöltésével és tárolásával;
 • robot- vagy kémprogramot, oldalkeresési/visszakeresési alkalmazást, illetve egyéb manuális vagy automatikus eszközt használni az Oldal tartalmának visszakeresére, indexelésére, „scrape-elésére”, adatbányászatára vagy egyéb módon történő adatgyűjtésére, illetve az Oldal navigációs felépítésének vagy bemutatásának megkerülésére az OSI kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulása nélkül;
 • az Oldalon keresztül közölni, e-mailben megküldeni vagy egyéb módon elérhetővé tenni az alábbiakat: „lobbizással” vagy „partizán politikai tevékenységekkel” kapcsolatos anyagokat az Egyesült Államok módosított 1986-os adókódexének értelmében.

 

Biztonság

A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata azon fáradozik, hogy megőrizze a honlapjainkon keresztül megszerezhető, személyazonosításra alkalmas információk (név, postacím, e-mail cím, stb.) titkosságát. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy bár az Oldal biztonsági intézkedéseket vezetett be, az Alapítvány nem állítja, biztosítja vagy garantálja, hogy a személyes információk védettek maradnak a jogosulatlan elérés, elvesztés, helytelen használat vagy módosítások ellen. Hasonlóképpen az Alapítvány nem vállal felelősséget az Oldalon keresztül beküldött személyes információkért. A felhasználókkal közöljük, hogy ilyen személyes információkat saját kockázatukra küldhetnek be.
 

Harmadik fél tartalma iránti felelősség kizárása

Előfordulhat, hogy az Oldal látogatói olyan üzeneteket tesznek közzé, vagy olyan nyilatkozatokat tesznek a profilokkal és/vagy fórumokkal kapcsolatban, amelyek pontatlanok, félrevezetők vagy megtévesztők. Az OSF és a Társszervezetek ezért nem azonosulnak a profilokban és/vagy fórumokon harmadik felek által közölt véleményekkel, tanácsokkal, információkkal vagy nyilatkozatokkal. Az OSF és a Társszervezetek többek között nem vállalnak felelősséget a profilokon és/vagy fórumokon keresztül közzétett információkért vagy anyagokért (beleértve többek között a közlésekben, posztokban, illetve az üzenetekbe beágyazott hivatkozásokban vagy képekben előforduló hibákat vagy kihagyásokat), valamint az ilyen információk vagy anyagok használatából származó eredményekért. Az OSF, a Társszervezetek vagy azok támogatói, alkalmazottai, tisztviselői, igazgatói, részvényesei, leányvállalati, társszervezetei, ügynökei, képviselői, szállítói vagy tagjai semmilyen körülmények között nem felelősek az ilyen információkra vagy anyagokra való hagyatkozásból származó veszteségekért vagy károkért. A profilokban és/vagy fórumokon kifejtett vélemények kizárólag az adott véleményt közlő személyek véleményét tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek az OSF véleményével.
 

Regisztráció; felhasználónevek és jelszavak

Előfordulhat, hogy az OSF oldalán egyes szolgáltatások vagy az Oldal egyes területeinek eléréséhez regisztálni kell. Ilyen regisztráció esetén elutasíthatjuk az olyan felhasználónév engedélyezését, illetve Ön nem használhat olyan felhasználónevet (vagy e-mail címet), amelyet már valaki más használ; amely más személy megszemélyesítéseként értelmezhető; amely más személyhez tartozik; amely más személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait sérti; amely sértő; vagy amelyet bármilyen egyéb ok miatt saját megítélésünk szerint elutasítunk.
 
Az Ön felhasználóneve és jelszava kizárólag az Ön személyes használatára szolgál, és azokat más személy nem használhatja. Ön felelős az Oldal eléréséhez használt jelszó bizalmas kezeléséért, és tudomásul veszi, hogy nem adhatja át a jelszavát vagy felhasználónevét, illetve nem adhatja kölcsönbe, és más módon nem adhatja át az Oldal használatát vagy elérését harmadik fél részére. Ön teljes felelősséget vállal minden olyan műveletért, ami az Ön jelszavával vagy felhasználónevével kapcsolatban történik az Oldalon. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti az OSF-et a jelszavának vagy felhasználónevének engedély nélküli használatáról, illetve az Ön fiókjával vagy az oldalával kapcsolatos egyéb biztonsági problémákról, és az egyes munkamenetek végén kijelentkezik/ kilép az Oldalon létrehozott fiókjából. Nem vállalunk felelősséget, amennyiben bármely fenti kötelezettségének elmulasztása miatt veszteség vagy kár következik be.
 

Licenc, engedélyezés

Az egyértelműség érdekében tájékoztatjuk, hogy az Ön által az Oldalon keresztül beküldött valamennyi anyag („beküldés”) feletti tulajdonjog Önt illeti. Ön ezennel a OSF, a Társszervezetek és azok megbízottjai részére az egész világra kiterjedően nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan jogot és engedélyt ad ellenszolgáltatás nélkül arra, hogy: 
(a) az Ön beküldéséből származó munkákat használjon fel, reprodukáljon, terjesszen, átalakítson (beleértve többek között a szerkesztést, módosítást, fordítást és átformázást), illetve ezeket továbbítsa, közzétegye és nyilvánosan bemutassa azokat bármilyen ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett média útján az OSF és a Társszervezetek non-profit céljaira, és 
(b) továbbengedélyezze a fenti jogokat több terjesztési szinten (ún. ""viral media"") a vonatkozó törvényben megengedett maximális mértékig. Az egyes beküldések tekintetében Ön kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogokkal, amelyek az e szakaszban említett engedély megadásához szükségesek, és hogy a beküldés, illetve annak biztosítása az Oldalon és azon keresztül megfelel az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és rendeletnek.
 

Felügyelet, monitoring

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
(a) fenntartjuk a jogot (azoban nem vállalunk kötelezettséget) az egyes beküldések értékelésére, mielőtt azok az Oldalon vagy valamely fórumon megjelenhetnek; és 
(b) saját megítélésünk szerint az alábbiakat tehetjük: 
        (i) figyelemmel követjük a beküldéseket; 
        (ii) módosítunk, eltávolítunk bármilyen beküldést, vagy annak megjelenését elutasítjuk vagy engedélyezzük; 
        (iii) a beküldésekről és a továbbításukkal kapcsolatos körülményekről harmadik feleket tájékoztatunk az Oldal üzemeltetése érdekében; illetve annak érdekében, hogy védelmet biztosítsunk az OSF, a Társszervezetek és azok támogatói, alkalmazottai, tisztviselői, igazgatói, részvényesei, leányvállalatai, társszervezetei, ügynökei, képviselői, szállítói és tagjai, illetve az Oldal felhasználói és látogatói részére; betartsuk a törvényi kötelezettségeket vagy kormányzati kéréseket; érvényesítsük ezt a megállapodást; vagy bármilyen más okból vagy célra.
 

Hivatkozások

Az Oldal hivatkozásokat adhat más honlapokhoz, illetve online forrásokhoz. Mivel az OSF nem rendelkezik befolyással az ilyen oldalak és források fölött, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy sem az OSF, sem a Társszervezetek nem felelősek az adott külső oldalak vagy források elérhetőségéért, és sem az OSF, sem a Társszervezetek nem támogatnak az ilyen oldalakon vagy forrásokon, illetve azokon keresztül elérhető tartalmakat, reklámokat, termékeket vagy egyéb anyagokat, és nem vállalnak felelősséget azokért. Más honlapok engedéllyel vagy anélkül hivatkozhatnak az Oldalra. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az OSF és a Társszervezetek nem támogatják ezeket az oldalakat, és nem vállalnak felelősséget az ilyen oldalakon erre az Oldalra mutató hivatkozásokért, az ilyen oldalakon vagy azokon keresztül elérhető tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy egyéb anyagokért, sem pedig az azokkal kapcsolatban felmerülő veszteségekért vagy károkért.
 
ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A HARMADIK FELEK HONLAPJAIT ÉS FORRÁSAIT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ILYEN HONLAPOKON VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK, INFORMÁCIÓK, ADATOK, REKLÁMOK, TERMÉKEK VAGY EGYÉB ANYAGOK HASZNÁLATÁT, ÉS BE KELL TARTANIA AZ ADOTT OLDALAKRA VAGY FORRÁSOKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS KONDÍCIÓKAT.
 
Az OSF-nek jogában áll, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül és saját megítélése szerint blokkoljon az Oldalra mutató hivatkozásokat technológiai vagy egyéb eszközökkel.
 

Felelősség korlátozása és jognyilatkozat

AZ OLDALT ÉS AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT JELEN FORMÁJUKBAN BIZTOSÍTJUK ÖNNEK MINDENFÉLE KIFEJEZETT, BURKOLT VAGY TÖRVÉNYI GARANCIA NÉLKÜL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ÖNNEK KELL FELMÉRNIE ÉS VISELNIE MINDEN KOCKÁZATOT, AMI AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL JÁR, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁRA VALÓ HAGYATKOZÁST (BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK ÁLTAL BENYÚJTOTT TARTALMAKAT). AZ OSF ÉS A TÁRSSZERVEZETEK MINDEN GARANCIÁT KIZÁRNAK AZ OLDALLAL VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN (BELEÉRTVE HARMADIK FELEK TERMÉKEIT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT) A VONATKOZÓ TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASÁGGAL, JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁVAL ÉS A JOGCÍMMEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT.
 
SEM AZ OSF, SEM A TÁRSSZERVEZETEK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE KÖZVETETT, KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKÉRT, ÉS NEM KÖTELEZHETŐK PÉLDÁT STATUÁLÓ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSRE SEMMILYEN SZERZŐDÉS RÉVÉN GONDATLANSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB INDOKBÓL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HASZON, HASZNÁLAT ELMARADÁSÁT, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB JAVAK ELVESZTÉSÉT, AZ ÖN ÁLTAL AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MEGADOTT INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGÁNAK MEGSZÜNÉSÉT, ILLETVE AZ ILYEN INFORMÁCIÓK HARMADIK FELEK ÁLTALI JOGOSULATLAN MEGSZERZÉSÉZ, AZ ADOTT KÁROK VAGY VESZTESÉGEK ELŐZETES BEJELENTÉSE ESETÉN SEM. SEM AZ OSF, SEM A TÁRSSZERVEZETEK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE KÜLÖNÖSKÉPPEN ÉS TÖBBEK KÖZÖTT AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL VAGY AZ OSF, VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALON KÖZZÉTETT ANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT. CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ÚGY ORVOSOLHATJA AZ OLDALLAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETLENSÉGÉT, HA BESZÜNTETI AZ OLDAL HASZNÁLATÁT. AZ OSF VALAMENNYI KÁRRA, VESZTESÉGRE ÉS KERESETI JOGALAPRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGE, AKÁR SZERZŐDÉS KERETÉBEN, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGOT) VAGY EGYÉB MÓDON, ARRA A TELJES ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMIT ÖN ESETLEG KIFIZETETT AZ OSF RÉSZÉRE AZ OLDAL ELÉRÉSÉRT ÉS HASZNÁLATÁÉRT.
 
Annak ellenére, hogy igyekszünk megőrizni az Oldal és az Oldalt üzemeltető szerverek épségét és biztonságát, nem garantáljuk, hogy az Oldal biztonságos, teljes vagy pontos lesz mindig, vagy azt, hogy az Oldal elérése folyamatos lesz. Az Oldal tartalmazhat olyan pontatlanságokat, hibákat vagy anyagokat, amelyek megszegik a jelen Megállapodást vagy ütköznek azzal. Továbbá harmadik felek nem végezhetnek engedély nélküli módosításokat az Oldalon. Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy harmadik fél engedély nélkül módosította az Oldalt, vegye fel velünk a kapcsolatot a 224 West 57th Street, New York, NY, 10019, Egyesült Államok címen, és írja le a szóban forgó anyago(ka)t és az Oldalon belüli URL-címet vagy helyet, ahol az adott anyag vagy anyagok megjelennek.
 

Kártalanítás

Ön kötelezi magát arra, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti az OSF-et és a Társszervezeteket, illetve azok támogatóit, alkalmazottait, tisztviselőit, igazgatóit, részvényeseit, leányvállalatait, társszervezeteit, ügynökeit, képviselőit, szállítóit és tagjait minden követelés, veszteség, költség és kiadás ellen és alól (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyek 
(a) az Oldal Ön általi használatából vagy az azzal kapcsolatos tevékenységeiből; vagy 
(b) a jelen Megállapodás Ön vagy az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használó bármely személy általi megszegéséből származnak.
 
Digitális millenniumi szerzői jogi törvény („DMCA”)
 
Amennyiben Ön szerzői jog tulajdonosa vagy a jogtulajdonos képviselője, és úgy véli, hogy az Oldal valamely felhasználója által közzétett tartalom az Ön szerzői jogát sérti, a digitális millenniumi szerzői jogi törvény („DMCA”) alapján tehet bejelentést, amely során az alábbi információkat kell írásban megadnia a szerzői jogokkal foglalkozó képviselőnk részére (részletekre vonatkozóan lásd: 17 U.S.C 512(c)(3)):
 • az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljáró személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • azon állítólagosan megsértett, szerzői joggal védett alkotás azonosítása, vagy ha egyetlen bejelentés egyetlen internetes oldalon elérhető több, szerzői joggal védett alkotásra vonatkozik, az Oldalon elérhető adott alkotások reprezentatív listája;
 • azon állítólagosan megsértett vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani, vagy amelynek az elérését le kell tiltani, valamint elégséges információ ahhoz, hogy a szolgáltató megtalálja az anyagot;
 • elégséges információ ahhoz, hogy a szolgáltató fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, például cím, telefonszám, illetve adott esetben e-mail cím;
 • nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen feltételezi, hogy az anyag használatának módját, amire a panasz vonatkozik, a szerzői jog tulajdonosa, a jogtulajdonos képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
 • nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben megadott információk pontosak, illetve büntetőjogi felelősségének tudatában arról, hogy Ön jogosult eljárni az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében.
Az OSF által a vélelmezett jogsértések bejelentésének átvételével megbízott, szerzői jogokkal foglalkozó képviselője: [email protected]. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartja be a jelen bekezdés valamennyi követelményét, az Ön DMCA bejelentése érvénytelen lehet.
 

Ellennyilatkozat 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az Ön megosztása, amelyet eltávolítottunk (vagy amelynek az elérését letiltottuk) nem jogsértő, vagy rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának, a szerzői jog tulajdonosa képviselőjének engedélyével, vagy a törvények biztosítanak Önnek jogot az Ön megosztásában szereplő tartalom megosztására és használatára, ellennyilatkozatot nyújthat be a szerzői jogokkal foglalkozó képviselő felé, amely az alábbi információkat tartalmazza:
 • az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • annak a tartalomnak az azonosítása, amelyet eltávolítottunk vagy amelynek az elérését letiltottuk, illetve az a hely, ahol a tartalom megjelent az eltávolítás vagy letiltás előtt;
 • nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen feltételezi, hogy a tartalmat tévedés vagy a tartalom téves azonosítása miatt távolítottuk el vagy tiltottuk le;
 • az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
 • és nyilatkozat arról, hogy Ön elfogadja a New York-i szövetségi bíróság joghatóságát, illetve nyilatkozat arról, hogy Ön elfogadja a közvetítést attól a személytől, akik bejelentette az állítólagos jogsértést.
Ha a szerzői jogokkal foglalkozó képviselő ellennyilatkozatot kap, az OSF az eredeti panasztevő részére megküldheti az ellennyilatkozat másolatát, és közölheti vele, hogy visszahelyezheti az eltávolított tartalmat, vagy megszüntetheti a letiltását 10 munkanapon belül. Amennyiben a szerzői jog tulajdonosa nem indít keresetet a tartalom szolgáltatója, tag vagy felhasználó elleni bírósági határozat meghozatala céljából, az eltávolított tartalmat visszahelyezhetjük, vagy az elérést visszaállíthatjuk saját megítélésünk szerint 10-14 munkanapon vagy hosszabb időn belül az ellennyilatkozat beérkezése után.
 

Megszűnés

Jelen Megállapodás megszűnésig marad érvényben. Az OSF saját megítélése szerint bármikor és bármilyen indokból megszüntetheti az Oldal elérését vagy használatát az Ön számára, beleértve azt az esetet, ha az OSF úgy véli, hogy Ön megszegte a megállapodást vagy nem a megállapodás szövege szerint vagy szellemében járt el. Ilyen megszűnés esetén az Önnek az Oldal használatára vonatkozó joga azonnal érvényét veszti. Ön tudomásul veszi, hogy előzetes értesítés nélkül szűnhet meg az Oldal Ön általi elérése vagy használata, és hogy az OSF azonnal inaktiválhatja vagy törölheti az Ön jelszavát vagy felhasználónevét, illetve az összes vonatkozó információt és az azokkal kapcsolatos fájlokat, és/vagy letilthatja ezeknek az információknak vagy fájloknak a további elérését. Ön tudomásul veszi, hogy az OSF és a Társszervezetek nem felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben az Oldal vagy az adott információk vagy fájlok Ön általi elérésének megszüntetésért, és nem kötelezhetők arra, hogy ezeket az információkat vagy fájlokat elérhetővé tegyék az Ön számára a megszűnés után.
 

Irányadó jog; illetékes bíróság

Jelen Megállapodásra New York állam (USA) törvényei vonatkoznak, azok alapján értelmezendő, tekintet nélkül a törvényi alapelvek közötti összeütközésre. Ön elfogadja a New York államban (USA), New York megyében működő szövetségi és állami bíróságok kizárólagos joghatóságát, és lemond az e bíróságokkal szembeni minden, igazságszolgáltatáson, bíróságon vagy panaszfórumon keresztül történő kifogásról.

 

Egyéb rendelkezések

Jelen Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy együttműködést, vegyesvállalatot, alkalmazotti viszonyt, képviseletet vagy franchise viszonyt hoz létre Ön és az OSF vagy bármely Társszervezet között. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy bármilyen okból végre nem hajthatónak bizonyul, az adott rendelkezést a jelen megállapodástól elkülöníthetőnek kell tekinteni, és az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. Kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át, nem engedményezheti, illetve nem engedélyezheti tovább a jelen megállapodás szerinti jogait vagy kötelezettségeit. Amennyiben valamelyik fél eltekint egy szerződésszegéstől vagy mulasztástól, az nem jelent bármely korábbi vagy későbbi szerződésszegéstől vagy mulasztástól való eltekintést. Az itt szereplő valamennyi fejléc, képszöveg vagy fejezetcím kizárólag a kényelmet szolgálja, és semmilyen módon nem határozza meg vagy magyarázza el az adott szakaszt vagy annak rendelkezését. Ez a megállapodás az abban hivatkozott valamennyi irányelvvel együtt a teljes megállapodást képezi Ön és az OSF között a tárgyra vonatkozóan, és érvénytelenít minden olyan korábbi vagy egyidejű írásos vagy szóbeli megállapodást vagy egyezséget, amely Ön és az OSF között létrejött a tárgyra vonatkozóan. Az OSF saját belátása szerint az Oldalon keresztül, e-mailben vagy rendszeres levelek útján küldhet Önnek értesítéseket. Az Oldal úgy is közölheti a jelen megállapodás változásait vagy bármely más dolgot, hogy az adott értesítést megjeleníti, vagy az adott értesítésekre mutató hivatkozásokat ad. Ön fenntartás nélkül elfogadja, hogy a jelen megállapodás nyomtatott változata és az elektronikus úton küldött valamennyi értesítés ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételek szerint tekintendő elfogadhatónak a jelen megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más, eredetileg létrehozott és nyomtatott formában vezetett üzleti dokumentumok és nyilvántartások. Az OSF nem vállal felelősséget a befolyásán kívül álló okok miatti kötelezettségmulasztásokért.