Skip to main content
Newsroom Fact sheet

Open Society Foundations i Europa

Open Society Foundations har været aktive i Europa siden George Soros etablerede sin første fond i Ungarn i 1984. Dette initiativ markerede begyndelsen på hans bestræbelser på at hjælpe landene i Central- og Østeuropa til overgangen fra kommunisme. Open Society har siden da udvidet sit virke og står i dag som den største private finansieringskilde af grupper som arbejder for menneskerettigheder, retfærdighed og demokrati i verden og arbejder igennem flere end 20 nationale og regionale fonde.

I Europa ledes vores bevillingsgivende bestræbelser af Open Society Initiative for Europe, med hovedsæde i Barcelona. Og det Bruxelles-baserede Open Society European Policy Institutes engagerer sig i fortalervirksomhed og politik-relateret arbejde med institutionerne i den Europæiske Union. Derudover agerer kontorerne i London og Berlin som værter for tematiske programmer og arbejder på problemstillinger såsom menneskerettigheder, uddannelse og adgang til sundhedspleje. Fem nationale fonde udfører endvidere arbejde i Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.

Knap 10 procent af Open Societys årlige budget finansierer støttearbejde i Europa.

Dette arbejde er resultatet af Open Societys engagement i den idé, at et kriterie for et veltrivende demokrati er aktiv borgerdeltagelse ¬— ikke kun ved valgurnen og når der stemmes, men i de daglige aktiviteter der indgår i den lokale og nationale beslutningstagning. Dette involverer at søge svar på vanskelige spørgsmål og lytte til mennesker, der finder sig forvist til kanterne i samfundet.

Mere end tre årtier efter kommunismens fald står Europas søgen efter velstand og stabilitet over for nye politiske udfordringer, som er forårsaget af dybe globale teknologiske og økonomiske ændringer. Open Society Foundations fundament er grundtanken at vi kun kan finde vejen frem, hvis alle involveres i de beslutninger, der former fremtiden.

9 Fakta Om Open Society I Europa

  1. Open Society Foundations har sluttet sig sammen med den tyske regering og Europarådet for at lancere det Berlin-baserede European Roma Institute for Arts and Culture i 2017, hvilket er den første kunstinstitution af dens slags fokuseret på roma-folkets arbejde og historie.
  2. Vores bestræbelser omkring beskyttelsen af borgerrettigheder over hele Europa inkluderer støtte til snesevis af nationale menneskerettighedsvagthunde og den Berlin-baserede Civil Liberties Union for Europe, hvis mål er at give en samlet stemme til de nationale medlemsorganisationer i europæiske debatter.
  3. Vi støtter forældres og fagfolks deltagelse i opbygningen af mere inklusive og effektive systemer til pleje af børn og til skolegang.
  4. Open Society har støttet oprettelsen af the European Implementation Network, som er en uafhængig gruppe i Strasbourg, der leverer uafhængig overvågning af de nationale regeringers gennemførelse af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  5. Vi har samarbejdet med politistyrker i byer i Spanien, Holland og Storbritannien (UK) om bestræbelser på at eliminere ID-kontroller, visitationer og stop baseret på racemæssig herkomst.
  6. Vi yder støtte til lokale grupper, der arbejder med flygtninge og indvandrermiljøer for at understøtte disse menneskers succesrige integration i værtslandene.
  7. Vores bestræbelser på at bekæmpe forskelsbehandling har inkluderet støttegrupper, der overvåger racistiske angreb i Italien og Grækenland, støtte kampagner for at opretholde kvinders rettigheder og kønsligestilling fra Irland til Polen.
  8. Vores Mental Health Initiative har understøttet en vellykket indsats i Kroatien, Makedonien, Rumænien og andre steder til reformering af pleje af mennesker med psykiske handicap - ved at flytte væk fra langvarig institutionel indespærring til fordel for understøttende samfundsliv.
  9. Vi støtter uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere, whistleblower og antikorruptionskampagner for at opgradere deres IT og fysiske sikkerhed, til at reagere på juridiske udfordringer og til at fremme en faktabaseret offentlig debat.

Download

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world