Inhumaan en onnodig: Mensenrechtenschendingen op de terroristenafdeling

Download Files

Vanaf 2006 zette Nederland binnen twee penitentiaire instellingen een speciale Terroristenafdeling (TA) op: de eerste in Penitentiaire Inrichting Vught in Vught, en de tweede in 2007 in Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. Dit werd gedaan uit angst dat dergelijke gedetineerden anderen zouden ‘radicaliseren’ en rekruteren door extremistische opvattingen en gewelddadige terreurdaden aan te moedigen

Dit rapport bevat bewijs van ernstige inbreuken op de rechten van gedetineerden en andere zorgen ten aanzien van de Nederlandse TA, en aanbevelingen om de TA in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan op het gebied van mensenrechten.

Amnesty International en het Open Society Justice Initiative roepen de Nederlandse overheid dringend op om het beleid en de wetgeving over de TA grondig te wijzigen. Niemand mag in strijd met de mensenrechten worden vastgehouden. Alleen detentiebeleid en -praktijken die in overeenstemming zijn met de mensenrechten, en gepaard gaan met adequate toezichts- en klachtenmechanismes, kunnen bijdragen aan de bescherming van de openbare veiligheid.