Skip to main content
Newsroom Fact sheet

Բաց Հասարակության Հիմնադրամների Հայաստանյան գրասենյակը

Բաց հասարակության հիմնադրամներ–Հայաստանը, սկսելով գործունեությունը 1997 թվականին, ավելի քան 53 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծրագրային աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին: 2018 թվականին Հայաստանում սկիզբ առած և ցայսօր շարունակվող լրջագույն քաղաքական անցմանը զուգընթաց՝ Հիմնադրամը հավատարիմ է մնում այն արժեքներին, որոնցով առաջնորդվել է ավելի քան 20 տարի՝ արդարություն, հաշվետվողականություն և թափանցիկություն:

Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի և Ադրբեջանի և Թուրքիայի պարտադրած տնտեսական շրջափակման հետևանքով Հայաստանը 1997 թվականին հայտնվել էր մեկուսացման և աղքատության մեջ: Երկիրը շարունակում էր համակերպվել խորհրդային շրջանի սոցիալական պաշտպանության համակարգի փլուզման հետ: առույցներից շատերը Հայաստանում ֆինանսավորման և բարեփոխման կարիք ունեին:

 Բաց հասարակության հիմնադրամներ–Հայաստանն արձագանքեց իրավիճակին՝ դպրոցներին, համալսարաններին, գրադարաններին և առողջապահական հաստատություններին տրամադրելով անհրաժեշտ սարքավորումներ, տեխնոլոգիաներ և փորձագիտական օգնություն: Շահառուներից կարելի է առանձնացնել Հայաստանի ազգային գրադարանը և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտը՝ Մատենադարանը, որը ձեռագրերի և պատմական մատյանների հնագույն և հարստագույն պահոցներից է աշխարհում:

Այդ ժամանակներից ի վեր Հիմնադրամն աջակցել է քաղաքացիական հասարակության տարբեր խմբերի, այդ թվում՝ հետաքննող լրատվամիջոցներին, իրավապաշտպաններին, ընտրությունները և պետական ծախսերը մշտադիտարկող կազմակերպություններին, ինչպես նաև բռնության ենթարկված կանանց ապաստարաններին:

9 ՓԱՍՏ ԲԱՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

  1. Հիմնադրամը 2000-2005 թթ.-ին աջակցել է Հայաստանում լույս տեսած գրքերի գրադարանային առաջին թվային կատալոգի ստեղծմանը. այս ծրագիրը ներառել է նաև առաջին հայալեզու ստեղնաշարի և վիզուալ ճանաչման համակարգի մշակումը:
  2. 2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին հաջորդած իրավիճակում Հիմնադրամը 2.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար հատկացրեց և դոնորներից լրացուցիչ 2.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար հավաքագրեց, որպեսզի աջակցություն ցուցաբերվի տնտեսական ծանր կացության մեջ հայտնված ավելի քան 65,000 ընտանիքներին: Նրանց տրամադրվել է տաք կերակուր, տնային ջեռուցում, իսկ դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին՝ տրանսպորտ և առողջապահական ծառայություններ:
  3. Հայաստանի հոգեկան առողջության առաջին համայնքահեն կառույցը՝ Սպիտակի խնամքի տունը, աջակցություն է ստացել Հիմնադրամից: Տունն օրինակելի մոդել է դարձել՝ իրենց դարն ապրած և մարդու իրավունքները սահմանափակող հոգեբուժական հաստատությունների փոխարեն մշակվելիք այլընտրանքների համար:
  4. մնադրամն աջակցել է նոր դասընթացների և ուսումնական ծրագրերի մշակմանը՝ օգնելով Հայաստանի համալսարաններին բարելավել առարկայական և մասնագիտական ծրագրերը: 2012 թվականից Հիմնադրամն աջակցել է բարձրագույն կրթության ոլորտում հաշվետվողականության մեխանիզմների ստեղծմանը և մշտադիտարկել է կրթական բարեփոխումների իրագործման ընթացքն ամբողջ երկրում:
  5. անբուժելի հիվանդություններով ապրող խնամառուների արժանապատվությունը՝ Հիմնադրամն աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ՝ ստեղծելու ամոքիչ (պալիատիվ) խնամքի ազգային չափորոշիչներ և ֆինանսավորելով կյանքի վերջին օրերն ապրող անձանց խնամքի գծով մասնագիտացող նոր կադրերի վերապատրաստումը:
  6. Հիմնադրամը 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար է աջակցելու կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների աշխատանքը, մասնավորապես՝ ընտանեկան բռնությունից տուժած անձանց տրամադրվող հրատապ ծառայությունները:
  7. Հիմնադրամը 1997 թվականից ի վեր շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանում անկախ կայացմանը:
  8. Քաղաքացիների մասնակցայնությունը խթանելու ուղղությամբ Հիմնադրամի իրականացրած աշխատանքները ներառել են օգնությունը տեղական խմբերին՝ պաշտպանելու խաղաղ հավաքների և արտահայտվելու ազատության իրավունքները, ինչպես նաև տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմամբ՝ դիտարկելու հանրային ծառայությունների մատուցումը և երաշխավորելու դրանց չյուրացումը:
  9. Հիմնադրամն աջակցել է Հայաստանի բանտերում, ոստիկանության պահման խցերում, հոգեբուժական և տարեցների խնամքի տներում պայմանների համակարգված մշտադիտարկմանը և բարելավմանը:

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world