Skip to main content

Kérdések és válaszok: Igazságszolgáltatás a Magyarországra érkező menedékkérők ügyében

Gyermek léggömbbel játszik a tömegben
Gyermek léggömbbel migránsok, menekültek és menedékkérők összegyűlt csoportjában, a magyarországi Röszke közelében, 2015. szeptember 15-én. © Alexander Magedler/Anzenberger/Redux

Az Európai Unió Bírósága 2020. május 14-én törvényellenesnek ítélte, hogy Magyarország kormánya önkényesen, elhúzódó ideig tartotta őrizetben a menedékkérőket az országhatáron, szögesdróttal körülvett fémkonténerekben szállásolva el őket. Yervand Shirinyan a Nyílt Társadalom Alapítványok emberi jogi kezdeményezése nevében a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét, Pardavi Mártát kérdezte az ügyről, illetve annak az Európába érkező menedékkérőkre gyakorolt hatásáról.

Valahányszor Magyarország „menekültügyi rendszeréről” beszél, mindig ott van az idézőjel. Miért?

2015 szeptemberében a magyar kormány kerítéssel zárta le a déli határokat, és az ideérkező menedékkérőket szörnyen embertelen, jogellenes bánásmódnak tette ki. Azokat, akik átléphették a határt és menedékkérelemért folyamodhattak, szögesdrót mögött, fémkonténerekben tartották őrizetben.

2017 tavaszára az eleve problémás rendszer még tovább romlott. Az őrizetbe vétel innentől automatikusan, korlátozás nélkül zajlott.  Legtöbb esetben a menedékkérőket nagyjából egy évig tartják őrizetben. Olyan eset is előfordult, hogy valaki majdnem két évig a határon ragadt, és az elrendelt őrizettel kapcsolatban még bírósági felülvizsgálatra sem került sor. Vannak gyerekek, akik a magyar határon, ezekben a konténertáborokban születtek, és azóta is ott nevelkednek. 

Hogyan lépett fel az ügyben az Önök szervezete, a Magyar Helsinki Bizottság?

Hogy segítsünk, a bírósági rendszer keretei között léptünk fel a kormány politikája ellen. A magyar bíróság elé terjesztett egyik ügyünknél például a bíró az Európai Unió Bíróságához fordult az uniós jog értelmezéséért. Azzal érveltünk, hogy a menedékkérőket törvényellenes fémkonténerekben, szögesdrót mögött fogva tartani.

A magyar kormány erre cinikusan azt válaszolta, hogy bár „elkülönítik”, de nem tartják fogva őket – habár ezzel egyértelműen megfosztják őket a szabadságuktól –, amiből szerintük az következik, hogy alapvető jogokat sem kell biztosítaniuk a menedékkérőknek; többek között azt sem teszik lehetővé a számukra, hogy az őrizetükkel kapcsolatban bírósági felülvizsgálatért folyamodjanak.

Hogyan határozott az Európai Unió Bírósága?

Példátlanul hosszú, 302 paragrafusból álló ítéletében az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a menedékkérők elhúzódó elkülönítése a határ tranzitzónáiban valóban fogva tartásnak minősül, ez pedig számos olyan tisztességes eljárást és hatékony jogorvoslatot követelne meg, amelyet – mondanom sem kell – Magyarország kormánya pillanatnyilag nem biztosít.

Az Európai Unió Bírósága tulajdonképpen alapjaiban törvényellenesnek ítélte azt a bánásmódot, amelyet Magyarország az elmúlt években a menedékkérőkkel szemben tanúsított. Emellett több, kifejezetten problematikus magyar gyakorlattal kapcsolatban is a rosszallását fejezte ki, ide tartozik például a kitoloncolási határozatokban feltüntetett célország önkényes módosítása (Szerbiától kezdve Afganisztánig), illetve az, hogy elfogadhatatlansági okra hivatkozva szinte minden menedékkérelmet automatikusan visszautasítanak. 

Mit jelent ez a magyar kormány által jelenleg is őrizetben tartott menedékkérők számára?

Amikor a döntés megszületett, éppen körülbelül 280 menedékkérőt és kiutasított migránst tartottak őrizetben a magyar–szerb határon található „tranzitzónákban”. Csaknem a felük gyermek. Az Európai Unió Bírósága világosan kimondta, hogy a menedékkérők automatikus, önkényes őrizetbe vételének – és a menedékkérelmek szinte automatikus visszautasításának – véget kell vetni.  

Az ítélettel a magyar kormány nem értett egyet, és a döntést a magyar Alkotmánybíróság előtt támadta meg. Ugyanakkor nem sokkal ezután, teljesen meglepő módon a bevándorlási hivatal a tranzitzónákban őrizetben tartott mind a 280 személyt kiengedte, és még aznap este nyitott vagy félig nyitott táborokba szállította.

Az őrizetben lévő személyeket szabadon engedték, ami örvendetes, és a döntés sarkalatos pontját képezi, ám a menedékügyi eljárások menetén is változtatni kell. 

Az ítélet Magyarországon kívül másokat is érint?

Igen. Ez a döntés az Európai Unió bármelyik tagországa esetében közvetlenül alkalmazható. Reméljük, hogy más EU-tagországok kormányait is eltántorítja majd attól, hogy „ihletet merítsenek” ezekből a gyakorlatokból. Egyértelműen megerősíti a tényt, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok Európa határain is érvényesek, és olyan biztosítékokra is felhívja a figyelmet, amelyeket az őrizetbe vétel minden esetében figyelembe kell venni. Sőt, később, a Közös Európai Menekültügyi Rendszer jövőjéről szóló, többkörös tárgyalásban is fontos szerepet játszhat.

Mit gondol, a magyar kormány tesz majd további lépéseket az ítélettel kapcsolatban?

Bár a kormány eleget tett a kérésnek, és szabadon bocsátotta a törvénytelenül fogva tartott személyeket, az ítélet értelmében a menekültkérelmek ügyét is meg kell vizsgálnia. Ezenkívül nemrégiben elfogadott egy rendeletet, amelyben Magyarország a menekültügyi eljárás egészét a nagykövetségeire ruházza át, amivel teljes egészében eltereli a kérdést az országhatároktól.

Ez valószínűleg szintén szemben áll mind az Európai Unió törvényeivel, mind pedig Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel, mivel megakadályozza, hogy a védelmet kereső személyek az ország területére lépjenek és menedékre találjanak. Emiatt még várható jogi támadás.

Persze ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy a törvénytelenül őrizetben tartott személyeket kiengedték. Az eset megmutatta, hogy a civil szerepvállalás, kitartás és pereskedés még egy gyenge lábakon álló demokráciában is csodákra képes.

A Nyílt Társadalom Alapítványok a Magyar Helsinki Bizottság támogatója.

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.