A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózatának nyilatkozata a magyarországi helyzetről

BUDAPEST—Magyarországon önkéntesek és a civil társadalom szervezetei mutatják meg, hogyan lehet felelősen és emberi módon kezelni a menekültválságot. A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata készen áll a támogatásukra.

A magyar civil társadalommal több mint három évtizede működünk együtt. A menekültválság kezdete óta komoly inspirációt merítünk e szervezetek és az egyszerű polgárok reakcióiból, és abból az elkötelezett és következetes támogatásból, amelyet azok a háborúk és az üldöztetés elől menekülő, nemzetközi védelmet kereső embereknek nyújtanak.

Jordi Vaquer, az Open Society Initiative for Europe igazgatójának megfogalmazásában: „Magyarországon - ahogy Európa más részein is - a nehéz helyzetben lévő menekültek iránti szolidaritás gyakorlati megnyilvánulásai világítanak rá, hogy milyen nagy a szakadék a hiányzó politikai akarat és az egyszerű állampolgárok tettrekészsége között.”

A közelmúltban Magyarország a menedékkérők jelenlegi fő útvonalának részévé vált. A zűrzavar és kétségbeesés közepette önkéntesek és civilek csodálatra méltó erőfeszítéseket tesznek a Budapesten és az ország más térségein átutazó, Európában védelmet kereső emberek megsegítésére.

Felszólítjuk a magyar kormányt, valamint az összes többi tranzit- és célországot, hogy a menekültválság kezelésekor a nemzetközi normák szerint járjon el. Az európai országok kötelesek gondoskodni róla, hogy a menekülteknek ne kelljen újabb fájdalmakat és szenvedést átélniük azok után a tragédiák után, amelyeket korábban hazájukban éltek át, és az 1951-es menekültügyi egyezményben vállalt nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően kell kezelniük a kialakult helyzetet. A menekültválság kérdéseinek megvitatása során az állami tisztségviselők által alkalmazott kommunikációs stílussal és szóhasználattal kapcsolatban mindenkit óvatosságra intünk, ugyanis a félelemre és elnyomásra alapozó retorika diszkriminatív vagy akár erőszakos magatartást válhat ki a menekültekkel szemben.

A magyarországi válság rávilágít, hogy a radikális populista rezsimek milyen veszélyt jelenthetnek a menekültek százezreire, valamint az európai értékekre és a helyi lakosság emberséges hozzáállására nézve is. Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének megfogalmazásában: „A magyar kormánynak nem akadályoznia, hanem inkább segítenie kellene a civil szervezetek és az önkéntesek erőfeszítéseit, akik segítséget nyújtanak a menekülteknek ott, ahol törvényes kötelezettségei ellenére a magyar kormány nem tud, vagy nem akar segíteni.”

A hirtelen felerősödött menekülthullám, a Földközi-tengeren és Közép-Európán keresztül beáramló menekültek és migránsok áradata Európa egészének szolidaritását és emberi jogok iránti elkötelezettségét teszi próbára. A kihívás hatalmas, de a nem is olyan távoli múltban, a balkáni válság idején, Európa már ennél nagyobb menekültáradatot is sikeresen kezelt. Reméljük, hogy a szolidaritás és az európai kormányok politikai akarata révén Európa ismét képes lesz teljesíteni a háború és az üldöztetés elől menekülők védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit.

###

A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata valódi és toleráns demokráciák kiépítésén dolgozik, amelyek kormányai elszámoltathatóak az állampolgárok által. Több mint 100 országban működünk együtt helyi közösségekkel azzal a céllal, hogy támogassuk az igazságosságot és az emberi jogokat, a szabad véleménynyilvánítást, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférést. A Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata már 30 éve támogatja aktívan a magyar civil társadalmat. A Magyarország projekt keretében azért dolgozunk, hogy a nyílt társadalom támogatói köre szélesebb, társadalmi beágyazottsága erősebbé váljon.