Skip to main content

Извънмерно разрушаване на ромски жилища в България

Спешната необходимост от жилища и стратегии срещу ромските предразсъдъци.
  • Date
  • юни 2022
  • Authors
  • Daniela Mihaylova, Alexander Emilov Kashumov, and Alexander Alexandrov Kashumov

През 2017 г. Институтът за европейски политики на Отворено общество откри солидни доказателства, че българските власти подлагат преди всичко ромите на принудителни изваждания и разрушаване на домовете им. През следващите години ситуацията се влошава допълнително, като между 2017 и 2020 г. са извършени 3000 разрушавания, които оставят хората без дом и без възможност да получат документи, даващи им право да получават основни услуги. Тези заповеди за събаряне, които засягат непропорционално ромските общности, са нарушение на вътрешното, европейското и международното право, но българските съдилища ги одобряват. 

Тревожно е, че еврофондовете, предназначени за решаване на жилищните проблеми на ромите, са пренасочвани към изграждане на магистрали и други строителни проекти. Част от средствата дори са използвани за събаряне на ромски домове.

Българското правителство сигнализира за намерението си да се справи с проблема с незаконните ромски жилища, но не успя да предприеме подходящи действия. В най-спешен порядък ромите трябва да бъдат улеснени да узаконят домовете си, ако са със стабилна конструкция. Парламентаристи са внасяли законопроекти в този смисъл: те трябва да станат закон. В дългосрочен план страната трябва да разработи стабилни и справедливи жилищни и интеграционни стратегии, които да обслужват всички нейни граждани.

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.