Skip to main content

Radi se o EU, a ne o proširenju na Zapadni Balkan…

Javno mnjenje u Francuskoj o članstvu država Zapadnog Balkana u EU
  • Date
  • Februar 2021.
  • Author
  • Christine Hübner, Jan Eichhorn, Luuk Molthof, Srđan Cvijić

Francuska ima jednu od najviših stropa neslaganja građana sa pristupanjem država Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji. Na čemu se zasniva ovo neslaganje i koliko je značajno pitanje proširenja EU državama Zapadnog Balkana za građane Francuske?                                                                                                                      

Koristeći kombinaciju podataka istraživanja iz 2020. godine koji odražavaju stav odraslog stanovništva u Francuskoj, s detaljnom analizom fokus grupa francuskih glasača, ovaj izveštaj nudi sveobuhvatni uvid u stavove Francuza o tome da li bi države Zapadnog Balkana trebalo ili ne bi trebalo da se pridruže EU.

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.