Skip to main content
Newsroom Fact sheet

A Nyílt Társadalom Alapítványok és Soros György

A Nyílt Társadalom Alapítványok alapítója a világ egyik vezető filantrópja, Soros György, aki a pénzügyi piacokon szerzett vagyonából 1984 óta 32 milliárd dollárt fordított jótékony célokra.

A Nyílt Társadalom olyan egyéneket és szervezeteket támogat szerte a világon, akik és amelyek a véleménynyilvánítás szabadságáért, az átláthatóságért, a felelős kormányzásért küzdenek, és olyan társadalmakért, amelyek elősegítik az igazságosságot és egyenlőséget. Ez az adakozás gyakran azokra koncentrál, akik hátrányos megkülönböztetésben részesülnek pusztán azért, mert azok, akik; mint például az európai romák vagy mások, akik a többségi társadalom peremére szorultak.

Soros személyesen is megtapasztalta az intoleranciát. 1930-ban született Magyarországon és átélte a náci megszállást 1944-45-ben, amely több mint 500 000 magyar zsidó meggyilkolásához vezetett. 1947-ben, amikor a kommunisták vették át a hatalmat Magyarországon, Soros elhagyta Budapestet, Londonba ment, majd kivándoroltaz Egyesült Államokba, ahol pénzügyi és befektetési területen dolgozva szerzett vagyont.

Soros 1979-ben kezdte jótékonysági tevékenységét, amikor ösztöndíjakat adott fekete dél-afrikaiaknak az apartheid idején. Az 1980-as években azzal segítette a nyílt eszmecserét a kommunista Magyarországon, hogy hozzáférhetővé tette betiltott szövegek fénymásolatait. A berlini fal leomlása után létrehozta a Közép-európai Egyetemet, hogy előmozdítsa a kritikus gondolkodást, amely akkor még idegen volt a szovjet utódállamok legtöbb egyetemétől.

Amikor a hidegháború véget ért, jótékony tevékenységét kiterjesztette az Egyesült Államokra, Afrikára és Ázsiára is, ahol az elszámoltatható, átlátható kormányzás és demokratikus társadalmak létrehozására irányuló erőfeszítések változatos formáit támogatta.


Kilenc tény a Nyílt Társadalom Alapítványokról

  1. A Nyílt Társadalom Alapítványok jelenleg több mint harminc nemzeti és regionális alapítványt fog össze; ezek mindegyike saját helyi tanácsadó testülettel rendelkezik, melyek felügyelik a munkát és a támogatásokat a helyi igényekhez igazítják.
  2. Az első alapítvány Magyarországon jött létre 1984-ben, a legújabb pedig Mianmarban, 2016-ban.
  3. A Nyílt Társadalom Alapítványok által nyújtott támogatások a velük együttműködő szervezetek túlnyomó többségének esetében nem haladják meg a szervezetek éves költségvetésének 33 %-át, annak érdekében, hogy azok megőrizzék szakmai és pénzügyi autonómiájukat.
  4. Az Alapítványok a második legnagyobb magán támogató szervezet az Egyesült Államokban a Bill és Melinda Gates Alapítvány után. Az Egyesült Államokban az adományozás hagyománya jelentős, olyan sikeres üzletemberekig nyúlik vissza, mint például Andrew Carnegie, vagy a Rockefeller és a Ford családok. 
  5. A Nyílt Társadalom Alapítványok az európai roma kisebbséget támogató szervezetek, projektek legnagyobb magánfinanszírozója.
  6. A Nyílt Társadalom Alapítványok 1993-tól több tízmillió dollárt fordított humanitárius segélyekre és katasztrófa-elhárítási erőfeszítésekre az egykori Jugoszlávia országaiban, különösen az ostromlott Szarajevóban.
  7. 1996 óta dolgozunk az Egyesült Államokban. Az amerikai programok tevékenységünk körülbelül 17 százalékát teszik ki, és magukban foglalják a büntetés végrehajtási és az igazságszolgáltatási rendszer, a kábítószerekkel kapcsolatostörvények, valamint a bevándorlási törvények reformjának támogatását, továbbá a demokratikus részvétel erősítését.
  8. A Nyílt Társadalom Alapítványok gyakran vezető szerepet játszottak olyan kényes kérdésekről folytatott politikai vitákban, amelyeket más finanszírozók általában nem vállalnak fel. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiket a társadalom azért kerül, mert valamiben mások, mint a többség.
  9. Elnevezésünk tükrözi Karl Popper filozófiájának hatását alapítónkra. A nyitott társadalom és ellenségei című könyvében Popper azt állítja, hogy egyetlen filozófia vagy ideológia sem dönthet arról, hogy mi az igazság, és hogy a virágzó társadalmak alapja a demokratikus kormányzás, a szólásszabadság és a személyiségi jogok tiszteletben tartása.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.