Skip to main content
Newsroom Fact sheet

Fundațiile pentru o Societate Deschisă și George Soros

Fundațiile pentru o Societate Deschisă au fost înființate de către George Soros, unul dintre cei mai importanți filantropi ai lumii, care, începând din 1984, a donat 32 miliarde de dolari SUA din avereapersonală câștigată pe piețele financiare.

Societatea Deschisă a susținut persoane fizice și organizații de pe întreg globul în lupta pentru libertatea de expresie, transparență, o guvernare responsabilă și pentru societăți care promovează justiția și egalitatea. Acest sprijin a fost acordat în primul rând celor care sunt discriminați din cauza identității lor, cum ar fi romii din Europa și alte persoane împinse la periferia societății dominante.

George Soros a resimțit personal o astfel de intoleranță. Născut în Ungaria în 1930, a trăit sub ocupația nazistă, care a ucis peste 500.000 de evrei maghiari. În 1947, când comuniștii au luat puterea, Soros a părăsit Budapesta și a plecat la Londra, iar apoi a emigrat în Statele Unite, intrând în lumea finanțelor și a investițiilor, unde urma să își obțină averea.

Soros și-a început activitatea filantropică în 1979, oferind burse persoanelor de culoare din Africa de Sud aflată sub regimul de apartheid. În anii ‘80, a ajutat la promovarea schimbului deschis de idei în comunitatea maghiară; după căderea Zidului Berlinului, a încercat să consolideze practica și instituțiile democratice în întreaga Europă Centrală și de Est.

După sfârșitul Războiului Rece, și-a extins acțiunile filantropice în Statele Unite, Africa și Asia, susținând o serie largă de noi inițiative pentru a crea societăți mai responsabile, mai transparente și mai democratice.

The Open Society Foundations were founded by George Soros, one of the world’s foremost philanthropists, who since 1984 has given away $32 billion of a personal fortune made in the financial markets.

Open Society has supported individuals and organizations across the globe fighting for freedom of expression, transparency, accountable government, and for societies that promote justice and equality. This giving has often focused on those who face discrimination purely for who they are, such as Europe’s Roma people, and others pushed to the margins of mainstream society.

Soros has experienced such intolerance firsthand. Born in Hungary in 1930, he lived through the Nazi occupation, which resulted in the murder of over 500,000 Hungarian Jews. In 1947, as the Communists took power, Soros left Budapest for London and then emigrated to the United States, entering the world of finance and investments where he was to make his fortune.

Soros began his philanthropy in 1979, giving scholarships to black South Africans under apartheid. In the 1980s, he helped promote the open exchange of ideas in Communist Hungary; after the fall of the Berlin Wall, he sought to strengthen democratic practice and institutions across East and Central Europe.

With the Cold War over, he expanded his philanthropy to the United States, Africa, Latin America, and Asia, supporting a vast array of new efforts to create more accountable, transparent, and democratic societies.


9 realizări relevante ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă: 

  1. Fundațiile includ în prezent douăzeci și trei de fundații naționale și regionale, fiecare cu propriul consiliu de conducere, ai cărui membri supervizează și trasează prioritățile de finanțare pentru a răspunde nevoilor locale.
  2. Prima fundație a fost înființată în Ungaria în 1984, iar cea mai nouă a fost deschisă în Myanmar în 2016.
  3. Fundațiile asigură maximum 33% din finanțare pentru marea majoritate a organizațiilor cu care lucrăm, pentru a ne asigura că acestea își mențin autonomia și stabilesc o bază financiară solidă pentru activitatea lor. 
  4. Fundațiile sunt a doua cea mai mare entitate filantropică privată după Fundația Bill și Melinda Gates. Tradiția continuă a donațiilor filantropicedin partea oamenilor de afaceri cu activitate prosperă din S.U.A. a început odată cu Andrew Carnegie, familiile Rockefeller și Ford.
  5. Fundațiile au fost cel mai mare finanțator privat al eforturilor de susținere a minorității rome din Europa.
  6. Începând din 1993, am oferit zeci de milioane de dolari pentru ajutor umanitar și asistență în timpul războaielor din fostele republici iugoslave, în special în orașul Saraievo aflat sub asediu.
  7. Am activat în Statele Unite începând din 1996. Programele din S.U.A. însumează aproximativ 17% din acțiunile noastre de finanțare, ceea ceinclude susținerea reformei din domeniul justiției penale și a legislației referitoare la droguri, consolidarea participării democratice și susținerealegilor privind imigrația umană. 
  8. Prin eforturi permanente, Fundațiile s-au implicat în dezbaterea politicilor privind problemele controversate pe care alți finanțatori le evită. Nemândrim cu faptul că avem printre colaboratorii noștri oameni care sunt ei înșiși respinși de societate doar din cauza propriei identități.
  9. Denumirea Fundațiilor reflectă influența filosofiei lui Karl Popper asupra finanțatorului nostru. În cartea sa Societatea deschisă și dușmanii săi, Popper susține că nicio filosofie sau ideologie nu este deținătorul unic al adevărului, iar societățile nu pot înflori decât atunci când recunosc guvernarea democratică, libertatea de expresie și respectarea drepturilor individuale. 

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world