Skip to main content
Newsroom Fact sheet

Açık Toplum Vakıfları ve George Soros


Açık Toplum Vakıfları, 1984’ten beri finans piyasalarından elde ettiği kişisel servetinden 32 milyar doları hayır işlerine bağışlayan, dünyanın önde gelen hayırseverlerinden George Soros tarafından kuruldu.

Açık Toplum, dünyanın her yerinde ifade özgürlüğü, şeffaflık, hükümetlerin hesap verebilirliği ve adalet ve eşitliğin desteklendiği toplumlar için mücadele eden kişi ve kurumları desteklemektedir. Bu destek genellikle, Avrupalı Romanlar ya da toplum dışına itilmiş diğer gruplar gibi sadece kimliklerinden dolayı ayrımcılıkla karşılaşan gruplara odaklanır.

Soros benzer bir hoşgörüsüzlüğü bizzat kendisi de yaşadı. 1930’da Macaristan’da doğan Soros, 500.000’den fazla Macar asıllı Yahudinin öldürülmesiyle sonuçlanan Nazi işgaline şahit oldu. 1947’de Komünistler yönetime geçince, Soros Budapeşte’den ayrılıp Londra’ya gitti, daha sonra da ABD’ye göç ederek servetini kazanacağı finans ve yatırım işlerine girdi.

Soros hayır işlerine, 1979 yılında ırkçılığa maruz kalan siyahi Güney Afrikalılara burs vererek başladı. 80’li yıllarda, komünist Macaristan’da açık fikir alışverişinin teşvik edilmesine destek oldu. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından da, Doğu ve Orta Avrupa’nın demokratikleşmesi ve kurumların güçlenmesi için uğraştı.

Soğuk Savaşı’nın bitişiyle, yardımlarını ABD, Afrika ve Asya’ya yayarak daha hesap verebilir, şeffaf ve demokratik toplumlar yaratma amacı taşıyan geniş bir dizi yeni girişimi destekledi.


9 MADDE İLE AÇIK TOPLUM VAKIFLARIN:

  1. Bugün Vakıflar yirmi üç ulusal ve bölgesel Vakıf’tan oluşmakta ve bu vakıfların her birinde yerel ihtiyaçları karşılamak üzere fonları şekillendiren ve çalışmaları yöneten yerel yönetim kurulları bulunmaktadır.
  2. İlk vakıf 1984 yılında Macaristan’da kurulmuş, en yeni vakıf ise 2016 yılında Myanmar’da açılmıştır.
  3. Vakıflar, çalıştığı organizasyonların büyük bir kısmına, faaliyetleri için sağlam finansal temeller oluşturmaları ve bağımsızlıklarını sürdürmeleri için toplam bütçelerinin %33’ünü aşmayacak şekilde fon sağlar.
  4. Vakıflar, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın ardından ikinci en büyük özel yardım kuruluşudur. ABD’de süregelen başarılı iş adamları tarafından yardım amaçlı bağışlarda bulunulması geleneğinin geçmişi, Andrew Carnegie gibi şahıslara, Rockefeller ve Ford ailelerine kadar uzanır. 
  5. Vakıflar Avrupa’daki Roman azınlığın desteklenmesi çalışmalarının en büyük özel fon sağlayıcısıdır.
  6. 1993 yılından itibaren, eski Yugoslavya ülkelerindeki savaş sırasında, özellikle kuşatma altındaki Saraybosna olmak üzereçeşitli bölgelerde, insani yardım ve yardım çalışmaları için onlarca milyon dolar sağladık.
  7. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1996 yılından beri çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ABD programlarımız, bağış çalışmalarımızın yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır ve ceza hukuku ve uyuşturucuile ilgili kanun reformlarının desteklenmesi, demokratik katılımın güçlendirilmesi ve insani göçmenlik kanunlarının desteklenmesini içermektedir.
  8. Altını çizecek olursak, Vakıflar, başka bağışçıların girmeye çekinebileceği ihtilaflı konularda politik tartışmalara girmiştir. Sadece kimliklerinden dolayı toplum tarafından dışlanmış insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz.
  9. İsmimiz, Karl Popper’ın felsefesinin kurucumuz üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Açık Toplum ve Düşmanları kitabında Popper, hiçbir felsefe ve ideolojinin hakikat üzerinde nihai belirleyici olamayacağını ve toplumların ancak demokratik yönetim, ifade özgürlüğü ve bireysel haklara saygıya imkan verdiklerinde gelişebilecekleri görüşünü ortaya koymuştur.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.