Skip to main content
Newsroom Fact sheet

Açık Toplum Vakıfları ve George Soros

Açık Toplum Vakıfları, 1984’ten beri finans  piyasalarından elde ettiği kişisel servetinden 32 milyar doları hayır işlerine bağışlayan, dünyanın önde gelen hayırseverlerinden George Soros tarafından kuruldu.

Açık Toplum, dünyanın her yerinde ifade özgürlüğü, şeffaflık, hükümetlerin hesap verebilirliği ve adalet ve eşitliğin desteklendiği toplumlar için mücadele eden kişi ve kurumları desteklemektedir. Bu destek genellikle, Avrupalı Romanlar ya da toplum dışına itilmiş diğer gruplar gibi sadece kimliklerinden dolayı ayrımcılıkla karşılaşan gruplara odaklanır.

Soros benzer bir hoşgörüsüzlüğü bizzat kendisi de yaşadı. 1930’da Macaristan’da doğan Soros, 500.000’den fazla Macar asıllı Yahudinin öldürülmesiyle sonuçlanan Nazi işgaline şahit oldu. 1947’de Komünistler yönetime geçince, Soros Budapeşte’den ayrılıp Londra’ya gitti, daha sonra da ABD’ye göç ederek servetini kazanacağı finans ve yatırım işlerine girdi.

Soros hayır işlerine, 1979 yılında ırkçılığa maruz kalan siyahi Güney Afrikalılara burs vererek başladı. 80’li yıllarda, komünist Macaristan’da açık fikir alışverişinin teşvik edilmesine destek oldu. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından da, Doğu ve Orta Avrupa’nın demokratikleşmesi ve kurumların güçlenmesi için uğraştı.

Soğuk Savaşı’nın bitişiyle, yardımlarını ABD, Afrika ve Asya’ya yayarak daha hesap verebilir, şeffaf ve demokratik toplumlar yaratma amacı taşıyan geniş bir dizi yeni girişimi destekledi.

9 MADDE İLE AÇIK TOPLUM VAKIFLARIN:

 1. Bugün Vakıflar yirmi üç ulusal ve bölgesel Vakıf’tan oluşmakta ve bu vakıfların her birinde yerel ihtiyaçları karşılamak üzere fonları şekillendiren ve çalışmaları yöneten yerel yönetim kurulları bulunmaktadır.
 2. İlk vakıf 1984 yılında Macaristan’da kurulmuş, en yeni vakıf ise 2016 yılında Myanmar’da açılmıştır.
 3. Vakıflar, çalıştığı organizasyonların büyük bir kısmına, faaliyetleri için sağlam finansal temeller oluşturmaları ve bağımsızlıklarını sürdürmeleri için toplam bütçelerinin %33’ünü aşmayacak şekilde fon sağlar.
 4. Vakıflar, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın ardından ikinci en büyük özel yardım kuruluşudur. ABD’de süregelen başarılı iş adamları tarafından yardım amaçlı bağışlarda bulunulması geleneğinin geçmişi, Andrew Carnegie gibi şahıslara, Rockefeller ve Ford ailelerine kadar uzanır. 
 5. Vakıflar Avrupa’daki Roman azınlığın desteklenmesi çalışmalarının en büyük özel fon sağlayıcısıdır.
 6. 1993 yılından itibaren, eski Yugoslavya ülkelerindeki savaş sırasında, özellikle kuşatma altındaki Saraybosna olmak üzereçeşitli bölgelerde, insani yardım ve yardım çalışmaları için onlarca milyon dolar sağladık.
 7. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1996 yılından beri çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ABD programlarımız, bağış çalışmalarımızın yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır ve ceza hukuku ve uyuşturucuile ilgili kanun reformlarının desteklenmesi, demokratik katılımın  güçlendirilmesi ve insani göçmenlik kanunlarının desteklenmesini içermektedir.
 8. Altını çizecek olursak, Vakıflar, başka bağışçıların girmeye çekinebileceği ihtilaflı konularda politik tartışmalara girmiştir. Sadece kimliklerinden dolayı toplum tarafından dışlanmış insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz.
 9. İsmimiz, Karl Popper’ın felsefesinin kurucumuz üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Açık Toplum ve Düşmanları kitabında Popper, hiçbir felsefe ve ideolojinin hakikat üzerinde nihai belirleyici olamayacağını ve toplumların ancak demokratik yönetim, ifade özgürlüğü ve bireysel haklara saygıya imkan verdiklerinde gelişebilecekleri görüşünü ortaya koymuştur.

The Open Society Foundations were founded by George Soros, one of the world’s foremost philanthropists, who since 1984 has given away $32 billion of a personal fortune made in the financial markets.

Open Society has supported individuals and organizations across the globe fighting for freedom of expression, transparency, accountable government, and for societies that promote justice and equality. This giving has often focused on those who face discrimination purely for who they are, such as Europe’s Roma people, and others pushed to the margins of mainstream society.

Soros has experienced such intolerance firsthand. Born in Hungary in 1930, he lived through the Nazi occupation, which resulted in the murder of over 500,000 Hungarian Jews. In 1947, as the Communists took power, Soros left Budapest for London and then emigrated to the United States, entering the world of finance and investments where he was to make his fortune.

Soros began his philanthropy in 1979, giving scholarships to black South Africans under apartheid. In the 1980s, he helped promote the open exchange of ideas in Communist Hungary; after the fall of the Berlin Wall, he sought to strengthen democratic practice and institutions across East and Central Europe.

With the Cold War over, he expanded his philanthropy to the United States, Africa, Latin America, and Asia, supporting a vast array of new efforts to create more accountable, transparent, and democratic societies.


Nine facts about the Open Society Foundations:

 1. The Foundations today include more than 20 national and regional foundations, each with its own local advisory board; these board members oversee the work and shape funding priorities to meet local needs.
 2. The first foundation was established in Hungary in 1984, and the newest opened in Myanmar in 2016.
 3. The Foundations provide no more than 33 percent of the funding to the vast majority of the organizations we work with, in order to ensure they maintain their autonomy and establish a sound financial basis for their operations. 
 4. With an endowment of some $18 billion, the Foundations are the world’s third largest philanthropic fund, after the Bill and Melinda Gates Foundation and the United Kingdom’s Wellcome Trust. 
 5. Open Society has been the largest private funder of efforts to support Europe’s Roma minority.
 6. Beginning in 1993, the Foundations provided tens of millions of dollars for humanitarian aid and relief efforts during the wars in the countries of the former Yugoslavia, especially in besieged Sarajevo.
 7. We have been working in the United States since 1996. Our U.S. Programs account for around 17 percent of our funding work, which includes supporting reform of the criminal justice system and drug laws, strengthening democratic participation, and supporting humane immigration laws.
 8. Again and again, the Foundations have led policy debate on controversial issues that other funders might avoid. We are proud to work with people who find themselves being shunned by society simply because of who they are.
 9. Our name reflects the influence on our founder of the philosophy of Karl Popper. In his book Open Society and Its Enemies, Popper argues that no philosophy or ideology is the final arbiter of truth, and that societies can only flourish when they allow for democratic governance, freedom of expression, and respect for individual rights.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world