Skip to main content

Maak kennis met de Somaliërs

De geïllustreerde verhalen van Somaliërs in zeven Europese steden

Maak kennis met de Somaliërs is een verzameling van 14 geïllustreerde verhalen over de dagelijkse ervaringen van Somaliërs in zeven Europese steden: Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Leicester, Londen, Malmö en Oslo. De verhalen geven lezers een uniek inzicht in het dagelijkse leven van een Somaliër in Europa. Maak kennis met de Somaliërs is gebaseerd op eerstehands getuigenissen van Europese Somaliërs die in 2013 gedurende zes maanden werden geïnterviewd.

De Somalische gemeenschap in Europa is een levendige, diverse minderheidsgroep, waaronder in Europa geboren mensen van Somalische afkomst, Somalische vluchtelingen en asielzoekers, alsmede Somaliërs die binnen Europa van land naar land zijn gemigreerd. Er bestaan geen nauwkeurige cijfers voor het aantal Somaliërs in Europa, maar in totaal behoren zij tot één van de grootste minderheidsgroepen.

De geïllustreerde verhalen zijn gericht op de uitdagingen waarmee Somaliërs in hun Europese steden worden geconfronteerd. Ook komen kwesties uit het Somaliërs in Europese Steden-onderzoek aan bod, waaronder opleiding, huisvesting, media, werkgelegenheid, politieke participatie en identiteit.

Maak kennis met de Somaliërs toont ons ervaringen die velen van ons nooit zullen meemaken, zoals met je kinderen moeten vluchten uit een oorlogsgebied of, erger nog, je geliefden moeten achterlaten. Maar vaker verbeelden deze verhalen de door veel van ons gedeelde waarden, zoals het familiebelang, de gezondheid en identiteit in een alsmaar veranderende wereld.

De verhalen in Maak kennis met de Somaliërs werden verteld aan auteur Benjamin Dix en getekend door kunstenares Lindsay Pollock.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.