Skip to main content

Möt somalierna

Illustrerade berättelser om somalier i sju städer i Europa

Möt somalierna är en samling med 14 illustrerade berättelser som visar somaliers verkliga erfarenheter i sju städer i Europa: Amsterdam, Helsingfors, Köpenhamn, Leicester, London, Malmö och Oslo. Berättelserna ger läsaren en unik inblick i hur vardagen ser ut för somalier i Europa. Möt somalierna baseras på vittnesmål inhämtade under sex månaders intervjuer av somalier i Europa under 2013.

Somalierna i Europa utgör en livfull och mångfacetterad minoritetsgrupp som inkluderar personer med somaliskt ursprung som är födda i Europa, somaliska flyktingar och asylsökande och somalier som har migrerat från ett europeiskt land till ett annat. Exakt hur många somalier som bor i Europa finns det inga siffror på, men på det hela taget utgör de en av de största minoritetsgrupperna.

De illustrerade berättelserna fokuserar på utmaningar som möter somalier i deras olika hemstäder i Europa samt frågeställningar som kommit upp i forskningsprojektet Somalis in European Cities om bland annat utbildning, bostäder, media, sysselsättning, politiskt deltagande och identitet.

Möt somalierna beskrivs erfarenheter som många av oss aldrig kommer att få uppleva, som att fly från en krigszon med sina barn eller, än värre, att fly och lämna kvar sina närmaste. Men mestadels handlar berättelserna om värden som många av oss delar, som betydelsen av familj, välbefinnande och identitet i en värld som hela tiden förändras.

Historierna i Möt somalierna berättades för författaren Benjamin Dix och de är illustrerade av seriekonstnären Lindsay Pollock.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.