Skip to main content

Møt somalierne

Illustrerte historier om somaliere i syv byer i Europa

Møt somalierne er en samling på 14 illustrerte fortellinger som viser opplevelser fra livet til somaliere i syv europeiske byer: Amsterdam, København, Helsingfors, Leicester, London, Malmø og Oslo. Fortellingene gir leseren en unik innsikt i hverdagslivet som somalier i Europa. Møt somalierne er bygget på førstehåndshistorier fra somaliere i Europa, intervjuet gjennom seks måneder i 2013.

Det somaliske miljøet i Europa er en levende, variert minoritetsgruppe som omfatter europeiskfødte personer med somalisk bakgrunn, somaliske flyktninger og asylsøkere og somaliere som har emigrert fra ett europeisk land til et annet. Det finnes ingen nøyaktige tall på hvor mange somaliere som oppholder seg i Europa, men de er en av de største minoritetsgruppene totalt.

De illustrerte fortellingene har fokus på utfordringene somalierne møter i sine respektive europeiske byer, og problemstillingene som fremheves i undersøkelsen Somalis in European Cities, inkludert utdanning, bolig, media, arbeid, politisk deltakelse og identitet.

Møt somalierne viser situasjoner de fleste av oss aldri vil få oppleve, som å flykte fra en krigssone med barna, eller enda verre, forlate de man er glad i. Men som oftest handler fortellingene om verdiene som deles av de fleste av oss, som familiens viktighet, velvære og identitet i en verden i stadig endring.

Historiene i Møt somalierne ble fortalt til forfatter Benjamin Dix og tegnet av illustratøren Lindsay Pollock.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.