Skip to main content

Tutustu somalialaisiin

Somalien tarinat seitsemässä Euroopan kaupungissa kuvitettuina

Tutustu somalialaisiin on 14 kuvitetun kertomuksen sarja, jossa kuvataaan somalien tosielämän kokemuksia seitsemässä Euroopan kaupungissa : Amsterdam, Kööpenhamina, Helsinki, Leicester, Lontoo, Malmö ja Oslo. Tarinat tarjoavat lukijoille ainutlaatuisen näkymän somalien jokapäiväiseen elämään Euroopassa. Tutustu somalialaisiin perustuu todellisiinkertomuksiin, jotka on kerätty haastattelemalla somalialaisia eri kaupungeissa kuuden kuukauden kuluessa vuonna 2013.

Euroopan somaliyhteisö on eloisa, moninainen vähemmistöryhmä, joka sisältää somalialaista alkuperää olevia Euroopassa syntyneitä, somalialaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä somalialaisia, jotka ovat muuttaneet yhdestä Euroopan maasta toiseen. Somalien määrästä Euroopassa ei ole täsmällisiä lukuja, mutta kokonaisuudessaan he muodostavat yhden suurimmista vähemmistöryhmistä.

Kuvitetut tarinat painottavat somalien kohtaamia haasteita eurooppalaisissa kaupungeissaan, ja Somalialaiset Euroopan kaupungeissa -tutkimuksen esiin tuomia kysymyksiä, kuten koulutus, asuminen, media, työllisyys, poliittinen osallistuminen ja identiteetti.

Tutustu somalialaisiin kuvaa kokemuksia, jotka ovat monille vieraita, kuten sota-alueelta pakeneminen lasten kanssa, tai mikä pahempaa, rakkaiden jättäminen jälkeen. Useammassa tapauksessa nämä tarinat kuitenkin kuvaavat yleisesti jaettuja arvoja, kuten perheen, hyvinvoinnin ja identiteetin tärkeyttä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Tutustu somalialaisiin -sarjan tarinat on muokannut kirjailija Benjamin Dix, ja piirustukset on laatinut taiteilija Lindsay Pollock.

Download

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.