Miért köteles Európa felkarolni a menekülteket

Megdöbbentő az ellentét aközt, ahogyan Európa a múltbéli konfliktusok áldozatainak hosszú időn át védelmet nyújtott, és ahogyan azokkal a menedékjogot keresőkkel bánik, akik ma érik el partjait.

Én magam túléltem a náci megszállást és 1947-ben Magyarországról Angliába menekültem a kommunista uralom elől. Angliában új életet kezdhettem. Tisztelettel és kedvesen bántak velem, amiért ma is hálás vagyok.

Egyike voltam a sokmillió európainak, aki a II. világháború után elhagyta hazáját. E humanitárius válságot követően Európa 1951-ben elfogadta a Menekültügyi Egyezményt. Az ebben foglaltak évtizedeken át Európa erkölcsi és működési vezérelveként szolgáltak. Nemsokkal az egyezmény elfogadása után következett az első próbatétel: 1956-ban a szovjet megszállás miatt több, mint kétszázezren menekültek el Magyarországról. Egy évtizeddel később, 1968-ban, ugyanez megismétlődött, amikor a Szovjetunió megszállta Csehszlovákiát. A 90-es évek jugoszláv polgárháborúja idején pedig több, mint négymillió ember kényszerült menekülésre. És Európa minden alkalommal segített.

Ma azonban a szíriai polgárháború vagy az eritreai és más kormányok kegyetlen elnyomása elől menekülő áldozatok nem részesülnek hasonló elbánásban.

Az Európai Unió intézménye a szolidaritás és együttműködés jegyében fogant. A mai menedékjogot keresők sanyarú helyzete rámutat arra, hogy ezek az értékek hogyan porladnak szét. Ha nem vagyunk hajlandóak segíteni a menekülteken, akkor ez a politikai szövetség, amelyet a nyílt társadalmak megtestesüléseként láttam, a szemünk láttára omlik össze.

A migrációval és a menekültkérdéssel kapcsolatos átfogó politika hiánya teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy önzően és felelőtlenül járjanak el. A peremországok, mint Görögország és Olaszország, nem biztosítják a menekültek megfelelő fogadását és hanyagolják a menedékjog iránti kérelmek feldolgozását, míg mások, mint például Magyarország, lezárják a határaikat, hogy kirekesszék a segítségre szorulókat.

Az összehangolás hiánya káoszt eredményezett, amelyben a menekültáramlat mint valami kezelhetetlen probléma jelenik meg. Ez pánikhoz vezetett, és a közvéleményt a menekültek ellen hangolta – olyannyira, hogy félő, elfelejtjük, hogy itt a menekültek az igazi áldozatok. Az EU-nak felelősséget kell vállalnia a politikai válságért, amelyet egy közösen kialakított politika és a tervezés hiánya okozott.

Jelenleg 28 különálló menekültügyi rendszer van érvényben. Ez a tákolmány nem működik – nincs egyértelműen meghatározva, ki jogosult menedékjogra és ki nem. A válság kezeléséhez Európának igazságos és átfogó tervre van szüksége. Itt az idő, hogy az Európai Unió visszatérjen a nagylelkűség és szolidaritás szelleméhez, amelyben fogant és amely tükrözi a több, mint fél évszázada lefektetett európai értékeket.

Learn More:

5 Comments

Hide

Tisztelt Szerző! Szabadjon reagálnom két megindító mondatára: "Az Európai Unió intézménye a szolidaritás és együttműködés jegyében fogant. A mai menedékjogot keresők sanyarú helyzete rámutat arra, hogy ezek az értékek hogyan porladnak szét." Azt gondolom, hogy kell, hogy ok-okozati összefüöggés legyen e változás mögött. Az emberi szolidaritás meg lenne, ha nem lenne ott a tényleges fenyegetettség, és a jogos félelem, amit a muzulmán fasizmus előretörése ma az emberiségnek, kiváltképpen a zsidó.keresztény kultúrkörben élőkmek, s mindenekelőtt a kicsiny, kihalóban lévő európai nemzetekmek jelent. Miközben részvétünk és szimpátiánk a halál elől menejölőké, ott a félelem is, hogy - Ben Carson szavaival élve - hoigy vajon közülük háényan és milyen mértékben infilráélódtak gyilkos. fanatikus eszmékkel. S mint a londobi tüntetések elrettentő képei, valamuint az ISIS által sikeresen beszervezett, Európában született mohamedéln fiatalo nagy száma mutatja, semmi garancia arra, hogy a ma békésen letelepülő utódai nem lesznek-e a terrorizmus katonái. Amuzulmán vallás alaptételei melegágyat jelentenek az idegengyúlölet szellemének. Európa öngyilkosságot követne el, ha ilyen tömegben befogadná őket. Az 56-so magyar menekültek nem jelenettek potenciáluis veszélyt a nyugat számára, a mostani menekülők azonban igen. Bizonyára tudja Ön is, hogy Szaud-Arábia sem fogadja be menekülő arab testvéreit és mohamedén hiitestvéreit - pontosan ezen okok miatt. Egyet vsem foigad be, pedig megtehetné. De nem boilond, hogy megtegye. Hasonlóléppen sem Izrael, sem az USA nem fogad be a terror fertőző pestis-zónájából érkező mohamedánokat. Itt sajnos az emberiességi érzelmek elemi önvédelmi étrdekekkel ütköznek. Sajnálom, hogy ezt kell írjam. de ez az igazság. Őszinte tisztelettel,

Kedves szerző!
Azért hiba ön részéről összemosni a mai és a múltbélimigrációt. A múltban európai emberek menekültek és kerestek jobb életet míg a mai menekülteknek európához semmi közük, nekik és nekünk is idegen kultúra és szokások a mérvadók. Így közösséget nem tudunk és nem is lehet felvállalni. Nagylelkűség és szolidaritás szelleme: ezek jelenleg két külön fogalomként aposztrofálnak szolidáris bármeddig tud lenni egy társadalom míg a nagylelkűségnek bizony erős financiális korlátai vannak. Menedékjogot csak szomszédos ország adhat, mi ezt épp a menekültügyi egyezmény miatt nem tehetjük: ide már nem menekültként érkeznek: légi úton érkezők tehetnék meg. Javaslom a helyzet továbbtanulmányozását és eszerint kell újrafogalmazni.

Én egyet értek!
Azzal értek egyet, hogy nem lehet nem befogadni azokat az embereket akik menekülnek egy háború elől!

Én csak annyit mondanék minden előttem Kommentelőnek, hogy mi lenne akkor ha Európában kitörne egy szupervulkán és nekünk európaiaknak kellene meneküljünk mondjuk Ázsia vagy Afrika felé?

Több 10 millió ember Lepné el Ázsiát, Afrikát és ezek az emberek leginkább és elsősorban emberek lennénk! Az hogy a megfélemlítés mesterei, hogy mossák össze a menekültekkel a robbantásokat Egyértelműen mutatja hogy egy darázsfészkét akarnak létrehozni ahol ember támad ember ellen!

Én mentem már külföldre!
...és nem tudnék (igaz nem is akarnék) merényletet elkövetni, mivel mi hasznom lenne belőlle!
Tudom, hogy ők is olyan emberek mint mi, vagyis alapjában véve mindenki jó, ám vannak olyan emberek akik hatalom éhségüket és Irányitani akarásukat mindennèl jobban akarják!
Igy mi a legjobb lehetősèg? Ha ők csinálnak olyat amit rá lehet fogni a Menekülőkre, hogy konfliktust szítsanak!!!!
A Magyarországon is történt robbantás semmi más nem volt jó csak hogy még jobban megutálják A menekülőket! És azt aki megszervezte nagyon jól tudta!
Ezen menekülő emberek közt vannak gyerekek vannak anyák apák és biztos szivárog be köztük olyan is aki elmebeteg, de nem lehet és nem is szabad általánosítani!!!

Sztem volna a megoldás a befogadásra és volna megoldás az integritásukra!

Én csak annyit mondok végszóként, hogyha lenne egy olyan, hogy a Paksi atomerőműben valaki elnézni valamit és az felrobbanna de úgy, hogy van egy hét max kettő míg biztos tudjuk hogy felrobban, akkor Magyarország sőt A környező országok lakói mind menekülésre szorulnának...

Tisztelt Soros György úr!

A megfogalmazása alapvetően téves. 1956 után számos magyar kivándorló éveket töltött zárt táborban, és nem vándorolt tovább önhatalmúlag. Az analógia ezen a ponton téves.

Emberi jogi megfontolásból ki kell mondani, hogy minden ember jogait egyenlő mértékben kell, hogy védje a törvény, mindenkinek jár a tisztességes eljárás.

A menedékjog intézménye alapvetően nem a levegőben lóg, nem egy önkényesen meghatározott intézmény, hanem mevannak ennek az előzményei.

A jogok érvényesítésének feltétele mind az egyéni, mind a kollektív önvédelem. A támadóval szembeni önvédelem helyzete egyértelmű. Ugyanakkor végszükségben, a jogaink védelmében, másnak is lehet kárt okozni, a végszükség is büntethetőséget kizáró ok.

A menedekült ezért jogos pl. a haátrőrizet szabályait kijátszani, amíg veszélyben van. De abban a pillanatban, ahogy már nincs végszükségben, már nincs alapja annak, hogy a hatóság elől más kertjében bujkáljon, más vagyonát tegye tönkre. Nincs joga mást veszélyeztetve, más járművére felmászni, mert ő egy gazdagabb országba akar menni. Nincs joga toivábbi határokat a tömeg erejével kinyitni, mások biztonsághoz való jogát is megsértve. És nincs joga gazdagabb országba továbbmenni.

Kötelessége ugyanakkor betartni a törvényt, és törekedni az integrációra, alkalmazkodni a befogadó társadalomhoz.

Továbbá a háborús bűnösök, a harcok olyan résztvevői akik veszélyt jelentenek akár a helyi társadalomra, akár a rászoruló menekültekre kizárthatóak ebből.

Továbbá, aki a fentieken felül megsért bármilyen törvényt és ezért veszélyes a társadalomra azt sem kell a menekültek jogaival befogadni.

Aki nem jogosult menekült státuszra, de nem lehet hazaküldeni, az még mindig lehet befogadott, még mindig lehet őrizetben amíg kitoloncolhatóvá vállik.

Az a rendszer, ami befogadja azokat, akik törvényt sértve jönnek tovább, mert több pénzt akarnak, és jobban akarnak élni, mint akik jogait menet közben megsértik, de nem is törődik azokkal akik betartják a törvényt és engedélyeket kérnének a tovább vándorlásra a törvénysértést jutalmazza, sok rászoruló jogait ignorálja.

A korábbi rendszerben mérlegelték, hogy ki és hol lenne hasznos, ennek megfelelően mehetett tovább. Ezt a rendszert is érdemes lenne mérlegelni. Aki viszont ezeket a törvényes normákat szándékosan áthágja, és ezt nem végszükségben teszi, azzal szemben keményen kell fellépni, mert a törvény előtti egyenlőség, a jog uralma, az emberi jogok korrekt érvényesülése csak akkor biztosítható, ha ezt önkényesen senki sem befolyásolhatja azon az alapon, hogy éppen kivel és miért empatikus.

Én értem, hogy Soros úr honnan jön, csak azt nem merre tart. Azt is belàtom, hogy a háborúk elől menekülöket, és a éhínséggel küzdöket, igenis köteleségünk segíteni. Viszont ahoz, hogy megértsük miért is éheznek vagy kik és miért háborúznak a földjeiken inkább magunk soraiban kell körbe nézni. A globális felmelegedés a fejlett országok mellék terméke, vagy a fegyvereket se a szegény háborúzó országok gyártják vagy szállítják az országokba. Sőt még csak a pénzt is a fejlett országok kölcsönzik nekik amivel a fegyverekért fizetnekb és juttatják hatalomhoz azokat a politikusokat akik később majd használják a fegyvereket.Ahoz, hogy megértsük a fájdalom okát meg kell fejtsűk annak a gyökereit.
Szóval kedves Soros én értem honnan jön, csak az mondja meg őszintén, hogy merre tart.
Munkásságanak nagy tisztelője
Földesi Mihály

Add your voice